Wiki

CKO – Giám đốc Tri thức là gì?

Giám đốc Tri thức – CKO là ai?

Một giám đốc tri thức (CKO – Chief Knowledge Officer) là một nhà lãnh đạo việc tổ chức, chịu trách nhiệm đảm bảo rằng doanh nghiệp tối đa hóa giá trị nó đạt được thông qua “kiến thức”. CKO chịu trách nhiệm quản lý vốn trí tuệ và người quản lý các hoạt động về kiến ​​thức trong một doanh nghiệp.

Không chỉ là đảm nhận công việc như chức danh tiêu đề “giám đốc thông tin” – vai trò CKO thường rộng hơn nhiều. CKO có thể giúp một doanh nghiệp tối đa hóa lợi tức đầu tư vào kiến ​​thức (con người, quy trình và vốn trí tuệ), khai thác tài sản vô hình của họ (bí quyết, bằng sáng chế, mối quan hệ khách hàng), lặp lại thành công, chia sẻ phương pháp thực tiễn tốt nhất, cải tiến, đổi mới và tránh thâm hụt những giá trị kiến ​​thức sau khi tái cơ cấu doanh nghiệp.

CKO phải có kỹ năng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiểu rõ quy trình và có tầm nhìn, vận động tuyên truyền, xúc tiến cho dự án tri thức và quản lý con người, giám sát nhiều hoạt động, chú ý đến từng chi tiết, khả năng giao tiếp rõ ràng, có kỹ năng nghe và thuyết trình, khả năng làm việc theo nhóm. Cần phải kết hợp hài hòa các kỹ năng vì CKO là đại diện cho sự thay đổi trong chính công ty của họ.

CKO còn được biết đến qua các thuật ngữ như quản lý tri thức, giám đốc vốn trí tuệ, giám đốc chuyển giao kiến ​​thức và người quản lý tài sản tri thức.

Trách nhiệm của một giám đốc tri thức – CKO

Trách nhiệm của CKO bao gồm:

 • Thu thập dữ liệu có liên quan hữu ích đến công ty
 • Phát triển một khuôn khổ tổng thể hướng dẫn việc quản lý kiến thức
 • Tích cực thúc đẩy chương trình nghị sự trong và ngoài công ty
 • Giám sát việc phát triển cơ sở hạ tầng tri thức
 • Tạo điều kiện kết nối, điều phối và truyền thông.

Việc tạo ra tầm nhìn có thể được thực hiện theo hai cách. Quản lý hàng đầu có thể chỉ định một Giám đốc tri thức (CKO), người sẽ tạo ra tầm nhìn, hoặc họ có thể tạo ra một tầm nhìn và giao phó cho CKO để thực hiện nó. Điều cực kỳ quan trọng vào thời điểm này là các nhân viên của doanh nghiệp được phép chia sẻ trong việc tạo ra tầm nhìn. Điều này sẽ tạo ra cảm giác được đóng góp và nhìn nhận từ phía nhân viên và cho phép họ tham gia vào những thay đổi mang tính quyết định của công ty. Điều này cũng sẽ làm cho họ chấp nhận quá trình thay đổi dễ dàng hơn khi họ không được phép tham gia vào nó.

Quan điểm của các nhân viên trong các doanh nghiệp nên được xem xét và cần có một hệ thống thích hợp được tạo ra để chia sẻ quan điểm.

Vòng đời tri thức

Sunassee và Sewry đề xuất một vòng đời tri thức để kiến tạo và duy trì việc học hỏi tri thức mới của cá nhân lẫn tập thể:

 1. Xác định kiến thức mới
 2. Xác định kiến thức cũ và hiện có
 3. Xác định kiến thức liên quan đến doanh nghiệp
 4. Xác minh kiến thức đã chọn
 5. Nắm bắt và tổ chức kiến thức
 6. Phổ biến và sử dụng kiến thức

Kết hợp kiến thức mới và đánh giá lại các điều kiện tạo nên kiến thức

Các CKO nên chủ động quản lý tất cả các giai đoạn của vòng đời tri thức, nhưng quan trọng nhất là khuyến khích mọi người phổ biến kiến thức có ích, và sử dụng nó. Bước cuối cùng của chu trình liên quan đến việc đánh giá lại các kiến thức giả định mà công ty nắm giữ và kết hợp các giả định mới với kiến thức đã có để tạo ra kiến thức mới. Quá trình này sẽ tạo ra kiến thức sáng tạo và cho phép các công ty làm mới quy trình sản xuất và kinh doanh.

 • Khuyến khích việc tìm hiểu và tư duy sáng tạo.
 • Lên kế hoạch khen thưởng và ưu đãi.
 • Xác định công nghệ nào cần thiết cho nỗ lực quản lý kiến thức và lên kế hoạch áp dụng. những công nghệ này.
 • Thiết lập các quy trình tại chỗ để tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của các cá nhân.
 • Đo lường tác động của quản lý tri thức đối với doanh nghiệp.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close