Wiki

Công ty Cổ phần là gì?

Định nghĩa Công ty cổ phần – JSC

Công ty cổ phần là một tổ chức nằm giữa các định nghĩa về quan hệ đối tác và công ty liên quan đến trách nhiệm cổ đông. Tại Mỹ, cổ đông của công ty cổ phần có trách nhiệm không giới hạn đối với các khoản nợ của công ty. Tại Anh, trách nhiệm cổ đông được giới hạn ở giá trị danh nghĩa trên các cổ phần được nắm giữ bởi mỗi cổ đông.

Lịch sử hình thành

Vào thế kỷ 17 tại Anh, các công ty cổ phần là tiền thân của cơ cấu kinh doanh hiện đại của một tập đoàn. Trong nhiều trường hợp, các lãnh chúa lúc đó thuê các công ty này để xử lý những sự việc hay hoạt động có tính chất nguy hiểm cao nhưng mang lại lợi nhuận lớn cho vương quyền của họ.

Vốn được huy động thông qua việc đầu tư các cá nhân giàu có, những người cũng được chia sẻ lợi nhuận. Trách nhiệm của nhà đầu tư được giới hạn theo số tiền đầu tư ban đầu của họ. Trong lịch sử nước Mỹ, Công ty Virginia của Luân Đôn là công ty cổ phần nổi tiếng nhất.

Năm 1606, King James thuê Công ty Virginia của London làm công ty cổ phần. Công ty Virginia đã thành lập một liên doanh để thu hút và chuyển lợi nhuận từ thị trường mới về nước Anh. Cổ phần trong công ty đã được bán để huy động vốn. Việc sở hữu cổ phần khiến các cổ đông phải chia sẻ tỷ lệ lợi nhuận ròng của họ trong khi trách nhiệm pháp lý của họ trên giá trị cổ phần lại bị hạn. Công ty đã tài trợ ba chiếc tàu chuyên chở đến Virginia, nơi họ thành lập một thuộc địa nhỏ trên Đảo Jamestown.

Nhiệm vụ ban đầu của thuộc địa là khôi phục những gì liên quan đến trữ lượng vàng và khoáng sản quan trọng trong khu vực. Khi nhiệm vụ bắt đầu, họ phát khu vực này không hề có vàng; những người định cư đã chỉ đạo khai thác các tài nguyên thiên nhiên khác trong nỗ lực tạo ra lợi nhuận.

Mùa đông lạnh, thức ăn không đầy đủ, và gần như không có nguồn cung cấp nước hẳn hoi, bệnh tật, xung đột nội bộ, và những trận chiến với những người bản địa giữ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người định cư cũng như làm giảm trách nhiệm tài chính từ thuộc địa.

Sau những nỗ lực trong nhiều năm liền để cứu vãn nhiệm vụ, gồm các chiến dịch quảng cáo công khai lớn để thu hút các nhà đầu tư mới, công ty không thể ổn định được thị trường cũng như biến thuộc địa này thành nguồn tạo lợi nhuận. Tuy các nhà đầu tư chưa từng nhận được lợi nhuận. Nhiệm vụ đã biến Virginia như thuộc địa của nước Anh và đặt nền móng cho việc mở rộng của nó vào thế giới mới.

Vai trò của các Công ty cổ phần

Cổ phần của một công ty cổ phần có thể chuyển nhượng. Đối với công ty cổ phần đại chúng, cổ phiếu có thể được giao dịch trên sàn giao dịch đã đăng ký. Cổ phiếu của công ty cổ phần tư nhân có thể chuyển nhượng giữa các bên tư nhân. Vì các nhà đầu tư của công ty cổ phần Mỹ có thể có trách nhiệm không giới hạn, nợ công ty có thể được thanh toán bằng việc tịch thu tài sản cá nhân của cổ đông.

Vì trong một công ty cổ phần, cổ đông hay chủ sở hữu không có quyền hoặc bị hạn chế quyền hạn vào các hoạt động của công ty, nên Hội đồng quản trị và giám đốc ra đời. Trực quan, lợi thế của một công ty cổ phần là việc cổ phiếu công ty có thể được luân chuyển qua nhiều người, khiến vốn chủ sở hữu tăng mà hoạt động của công ty không bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, công ty có nghĩa vụ pháp lý với thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo cổ tức của các cổ đông, tức là công ty có khả năng bị đánh thuế trùng lặp. Trong khi, mức thuế thu nhập cá nhân trước năm 2009, tại Việt Nam vốn chỉ áp dụng cho những người có thu nhập vào 60 triệu đồng/năm.

Mặt khác, việc niêm yết chứng khoán của công ty cổ phần trên thị trường là hình thức phổ biến nhất trong số các loại hình công ty cổ phần. Đối với công ty cổng phần đại chúng, việc giao lưu vốn với thị trường thường xuyên diễn ra, nếu công ty hoạt động tốt trong thị trường tài chính, tất cả sẽ được phản ánh trên thị trường chứng khoán, kèm theo biến động về giá và vị trí.

Ngoài những giá trị lợi nhuận cho chính công ty, các công ty cổ phần góp phần tạo thêm cơ hội đầu tư linh hoạt và công bằng cho mọi nhà đầu tư, giúp thu hút nguồn vốn từ xã hội.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close