Wiki

Exchange rate – Tỷ giá hối đoái là gì?

Định nghĩa Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái là giá đơn vị tiền tệ của một quốc gia theo loại tiền tệ khác. Do đó, tỷ giá hối đoái có hai thành phần, nội tệ và ngoại tệ, và có thể được niêm yết trực tiếp hoặc gián tiếp. Khi yết giá trực tiếp, giá của một đơn vị tiền tệ ngoại tệ được thể hiện bằng nội tệ.

Ngược lại, khi yết giá gián tiếp, giá của một đơn vị tiền tệ nội tệ được thể hiện bằng ngoại tệ. Tỷ giá hối đoái được tính theo giá trị đô la Mỹ. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái cũng có thể được niêm yết dựa trên tiền tệ của quốc gia khác, được gọi là tiền tệ chéo hoặc tỷ giá chéo.

Tỷ giá hối đoái có đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá. Khi yết giá trực tiếp, ngoại tệ là đồng tiền cơ sở và đồng nội tệ là đồng tiền định giá. Ngược lại, trong một yết giá gián tiếp, nội tệ là đồng tiền cơ sở và ngoại tệ là đồng tiền định giá.

Hầu hết tỷ giá hối đoái sử dụng đồng đô la Mỹ làm đồng tiền cơ sở và các đồng tiền khác làm đồng tiền định giá. Tuy nhiên, quy tắc này vẫn có ngoại lệ, chẳng hạn như đồng euro và tiền tệ của các quốc gia trong khối Thịnh vượng chung như bảng Anh, đô la Úc và đô la New Zealand.

Tỷ giá hối đoái đối với hầu hết các loại tiền tệ thường được thể hiện bốn vị trí sau dấu thập phân, ngoại trừ các yết giá tiền tệ liên quan đến đồng Yên Nhật, sẽ được thể hiện hai vị trí sau dấu thập phân.

Hơn nữa, tỷ giá hối đoái cũng có thể được phân loại là tỷ giá giao ngay, còn gọi là tỷ giá hiện hành; hoặc tỷ giá kỳ hạn, kiểu tỷ giá giao ngay được điều chỉnh theo chênh lệch lãi suất trong suốt kỳ hạn.

Hãy xem xét một số ví dụ về tỷ giá hối đoái để hiểu hơn về các khái niệm tỷ giá.

  • 1 đô la Mỹ = C $ 1,1050. Ở đây đồng tiền cơ sở là đồng đô la Mỹ và đồng tiền định giá là đồng đô la Canada. Tại Canada, tỷ giá hối đoái này sẽ bao gồm yết giá trực tiếp của đồng đô la Canada. Trực quan có thể thấy, vì giá hàng hóa và dịch vụ ở Canada được thể hiện bằng đô la Canada; do đó giá của một đô la Mỹ bằng đô la Canada là một ví dụ về một yết giá trực tiếp cho một cư dân Canada.
  • C $ 1 = US $ 0,9050 = 90,50 cent Mỹ. Ở đây, vì đồng tiền cơ sở là đồng đô la Canada và đồng tiền tiền tệ là đồng đô la Mỹ, đây là yết giá gián tiếp về đồng đô la Canada tại Canada.
  • Nếu 1 đô la Mỹ = 105 JPY và 1 đô la Mỹ = C $ 1,1050, thì theo sau C $ 1,1050 = JPY 105 hoặc C $ 1 = JPY 95,02. Đối với một nhà đầu tư có trụ sở tại Châu Âu, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada đối với đồng yên tạo thành một tỷ giá chéo, vì có tiền tệ nào là đồng nội tệ.

Tỷ giá thả nổi và Tỷ giá cố định

Tỷ giá hối đoái có thể nổi hoặc cố định. Tỷ giá hối đoái thả nổi là nơi tỷ giá tiền tệ được xác định bởi các yếu tố từ thị trường và thường xuất hiện tại hầu hết các quốc gia lớn. Tuy nhiên, một số quốc gia thích duy trì tỷ giá cố định hoặc neo tỷ giá đồng nội tệ của họ với một đồng tiền được chấp nhận rộng rãi như đô la Mỹ.

Với việc cố định tỷ giá hối đoái có thể làm giảm sự biến động hoặc tăng hiệu quả quản lý quan hệ thương mại. Ví dụ, Ả rập Saudi neo đồng nội tệ của họ, đồng riyal, với đồng đô la Mỹ vì xuất khẩu dầu là hoạt động thương mại chính và được định giá bằng đô la Mỹ.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close