Wiki

KPI là gì?

Các chỉ số hiệu suất chính – KPI

Các chỉ số hiệu suất công việc (KPI) là một tập hợp các biện pháp có thể định lượng mà một công ty sử dụng để đánh giá hiệu suất của chính công ty đó theo thời gian. Những chỉ số này được sử dụng để xác định tiến độ của công ty trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược và hoạt động của nó, và cũng để so sánh tài chính và hiệu suất của công ty với các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực.

KPI cũng có thể được gọi là chỉ số thành công (KSI) và chỉ số này khác nhau giữa mỗi công ty và mỗi lĩnh vực, tùy thuộc vào các ưu tiên hoặc các tiêu chí hiệu suất. Ví dụ: nếu mục tiêu của công ty phần mềm là có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành, thì chỉ số hiệu suất chính của nó có thể là thước đo tăng trưởng doanh thu qua từng năm (YOY). Trong ngành bán lẻ, doanh số bán hàng cùng cửa hàng là số liệu chính được sử dụng để đo lường mức độ tăng trưởng.

KPI tài chính

Các chỉ số hoạt động gắn với tài chính thường tập trung vào doanh thu và lợi nhuận. Một trong những phép đo dựa trên lợi nhuận cơ bản là lợi nhuận ròng, còn được gọi là lợi nhuận. Con số này đại diện cho số tiền doanh thu hay lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tính toán tất cả các chi phí, thuế và các khoản thanh toán lãi của công ty trong cùng kỳ.

Vì lợi nhuận ròng được tính theo đô la, nó phải được chuyển đổi thành một tỷ lệ phần trăm của doanh thu, hoặc biên lợi nhuận ròng, được sử dụng trong phân tích so sánh. Ví dụ, nếu biên lợi nhuận ròng tiêu chuẩn cho một ngành nhất định là 50%, một doanh nghiệp mới trong ngành biết rằng nó cần phải đặt ra chỉ tiêu nội bộ và đánh bại con số đó mới đạt đến sức cạnh tranh cơ bản trên thị trường.

Tỷ suất lợi nhuận gộp, đo lường doanh thu sau khi chỉ tính các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa để bán, là một KPI dựa trên lợi nhuận chung khác.

Tỷ lệ hiện tại là KPI tài chính tập trung vào tính thanh khoản và được tính bằng cách chia tài sản ngắn hạn của công ty cho các khoản nợ hiện tại. Một công ty tài chính lành mạnh thường có đủ tiền và lượng tiền mặt tương đương để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình trong thời gian 12 tháng tình từ hiện tại.

Tuy nhiên, các ngành công nghiệp khác nhau sử dụng các khoản ghi nợ khác nhau, do đó so sánh tỷ lệ hiện tại của công ty với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành là cách tốt để xác định xem dòng tiền của doanh nghiệp có phù hợp với tiêu chuẩn ngành hay không.

KPI phi tài chính

KPI không nhất thiết phải gắn liền với tài chính, vì sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều hơn lợi nhuận và mức nợ của doanh nghiệp đó. Mối quan hệ của nó với khách hàng và nhân viên cũng rất quan trọng.

Một số KPI phi tài chính phổ biến bao gồm các biện pháp lưu lượng truy cập chuyển đổi, doanh thu của nhân viên, số lượng khách hàng lặp lại so với khách hàng mới và các chỉ số chất lượng khác nhau. Các số liệu cụ thể mà một công ty theo dõi được quyết định bởi mục tiêu hiện tại của nó và có thể thay đổi theo thời gian khi doanh nghiệp phát triển và đặt ra các biện pháp hiệu suất mới.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close