Wiki

Ma trận BCG là gì?

Định nghĩa Ma trận BCG

Ma trận chia sẻ tăng trưởng Boston – BCG được phát triển bởi Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) vào năm 1970,là một công cụ lập kế hoạch, biểu diễn đồ họa các sản phẩm và dịch vụ của công ty nhằm giúp công ty quyết định nên giữ, bán hoặc đầu tư nhiều hơn. Ma trận bốn ô vuông, với trục đứng biểu thị tốc độ tăng trưởng thị trường và trục ngang đại diện cho thị phần.

Ma trận chia sẻ tăng trưởng BCG chia nhỏ sản phẩm thành bốn tiêu chí: chó, bò, ngôi sao và dấu hỏi.

  1. Chó: Nếu sản phẩm của một công ty có thị phần và thị trường tăng trưởng thấp, nó được coi là “chó” và nên được bán, thanh lý hoặc định vị lại. Chó, được tìm thấy ở góc phần tư phía dưới bên phải của ma trận, không tạo ra nhiều tiền mặt cho công ty vì chúng có thị phần thấp, có khả năng ít hoặc không có tăng trưởng. Bởi vì điều này, chó có thể đại diện cho cạm bẫy tiền mặt, khiến các quỹ công ty bị thụ động trong thời gian dài. Vì lý do này, họ là những ứng cử viên chính cho việc thoái vốn.
  2. : Các sản phẩm ở những khu vực có tốc độ tăng trưởng thấp nhưng công ty có thị phần tương đối lớn được coi là “bò”, do đó, công ty nên nuôi dưỡng “bò” càng lâu càng tốt. Bò nằm ở góc phần tư phía dưới bên trái, thường dẫn đầu các sản phẩm ở các thị trường trưởng thành. Nói chung, các sản phẩm này tạo ra lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng trưởng của thị trường và duy trì bản thân từ góc độ dòng tiền. Giá trị của bò có thể được tính toán dễ dàng vì các mô hình dòng tiền có thể dự đoán được. Trên thực tế, những con bò có mức tăng trưởng thấp nhưng có thu nhập cao nên vắt sữa lấy lại tiền để tái đầu tư vào các “sao” có tỷ lệ tăng trưởng và tiềm năng cao trong tương lai.
  3. Sao: Các sản phẩm ở các thị trường tăng trưởng cao và chiếm một phần đáng kể thị trường đó được coi là “sao” và cần được đầu tư nhiều hơn. Ở góc phần tư phía trên bên trái là các ngôi sao, tạo ra thu nhập cao nhưng cũng tiêu thụ một lượng lớn tiền mặt của công ty. Nếu một ngôi sao có thể giữ vững vị trí đứng đầu trên thị trường, nó cuối cùng sẽ trở thành bò khi tỷ lệ tăng trưởng tổng thể của thị trường giảm.
  4. Dấu hỏi: Các cơ hội không chắc chắn là những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhưng trong đó công ty không duy trì được thị phần lớn. Dấu hỏi nằm ở phần trên bên phải của ma trận. Chúng thường phát triển nhanh nhưng tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên của công ty. Các sản phẩm ở góc phần tư này phải được phân tích thường xuyên và chặt chẽ để xem có đáng được duy trì hay không.

Ma trận là một công cụ ra quyết định, và nó không nhất thiết phải tính đến tất cả các yếu tố mà một doanh nghiệp cuối cùng phải đối mặt. Ví dụ, việc tăng thị phần có thể tiêu tốn nhiều hơn doanh thu bổ sung từ doanh thu mới.

Ma trận không phải là công cụ tiên đoán; nó không lường được sự phát triển của dòng sản phẩm mới, hay những dòng sản phẩm từ doanh nghiệp cạnh tranh đổ vào vào thị trường cũng như không thể nhanh chóng thay đổi theo nhu cầu người tiêu dùng. Bởi vì phát triển sản phẩm có thể mất nhiều năm, các doanh nghiệp phải lập kế hoạch dự phòng một cách cẩn thận.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close