Soạn Văn 10

Soạn bài văn lớp 10: Bài viết số 1

Soạn văn lớp 10: Bài viết số 1

Đề: Giải thích và chứng minh ỷ kiến sau đây của Maiacôpxki:

“Trên đường đời, hành lí của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng”.

DÀN Ý

MỞ BÀI

  • Lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng giúp ta vượt khó khăn, đạt được thành công.
  • Giới thiệu câu nói
  • Giải thích và chứng minh ý kiến (đề bài)

THÂN BÀI
Giải thích
Lòng kiên nhẫn

  • Tính kiên trì, nhẫn nại, sự bền chí; không nản lòng trước khó khăn, thất bại trong cuộc sống.
  • Bền tâm giứ vững mục tiêu phấn đấu, luôn theo đuổi lí tưởng cuộc đời

Tính chịu đựng
Chịu đựng, không kêu than, không sợ sệt trước khó khăn, không nản lòng trước những lời bình phẩm, chê bai.
Nội dung câu nói: Lòng kiên nhẫntính chịu đựng có mối quan bệ mật thiết, hai đức tính ấy bổ sung cho nhau và thể hiện ý chí và quyết tâm của ta.
Lý do – minh chứng
Đây là hai phẩm chất thể hiện sự đấu tranh bản thân vì tâm lí chung của con người là ngại khó, sợ khỗ. Chiến thắng sự ngại khó, sợ khố của chính bản thân mình là điều kiện cần thiết giúp ta thực hiện hoài bão của mình.
Bao nhiêu câu tục ngữ, bao nhiêu lời dạy của các danh nhân đã khắng định giá trị câu nói trên.

Kiến tha lâu đầy tổ 

(Tục ngữ)

Ai ơi giữ chí cho bền

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai. 

(Ca dao)

Không có việc gì khó

Chỉ sự lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.

(Hồ Chí Minh)

Kiên trì và nhẫn nại

Không chịu lùi một phân

Vật chất tuy đau khỏ

Không nao núng tinh thần.

(Hồ Chí Minh)

Đường đi khó, không khó vị ngăn

Sống cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

(Nguyễn Bá Học)

Cuộc đấu tranh trường kì, gian khổ của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ dã chứng minh cho giá trị câu nói trên.
KẾT BÀI

  • Trong học tập: kiên nhẫn và chịu khó học hành để tiến bộ
  • Trong cuộc sống: rút kinh nghiệm về những thát bại để sửa sai.
Close