Nghĩa gốc là gì ? Cho ví dụ ? Xác định nghĩa gốc ? Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5

Nghĩa gốc là gì?
Nghĩa gốc là gì?

Nghĩa gốc là gì ? Ví dụ minh họa của nghĩa gốc ? Làm sao để xác định nghĩa gốc trong đoạn hay câu văn ? Hãy tham khảo ngay nội dung bài viết dưới đây

 Nghĩa gốc là gì ?

Nghĩa gốc được hiểu là nghĩa đầu tiên hoặc nghĩa có trước, trên cơ sở nghĩa đó mà người ta xây dựng nên nghĩa khác.

– Ví dụ minh họa:

+) Nghĩa gốc: Hôm nay trời rất nóng

+) Nghĩa chuyển: Bạn Trang rất nóng tính

Nghĩa gốc là gì?
Nghĩa gốc là gì?

Tham khảo thêm

  • Từ là gì? Đặc điểm của từ?
  • Dấu ngoặc kép có tác dụng gì trong câu?

Bài tập nghĩa gốc tiếng việt lớp 5

Bài tập 1: Trong những câu nào, các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc và trong những câu nào, chúng mang nghĩa chuyển ?

a) Mắt:

– Đôi mắt của bé mở to.

– Quả na mở mắt.

b) Chân:

– Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

– Bé đau chân.

c) Đầu:

– Khi viết, em đừng ngoẹo đầu.

– Nước suối đầu nguồn rất trong.

– Hướng dẫn giải:

– Nghĩa gốc:

+) Đôi mắt của bé mở to.

+) Bé đau chân.

+) Khi viết, em đừng ngoẹo đầu.

– Nghĩa chuyển:

+) Quả na mở mắt.

+) Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

+) Nước suối đầu nguồn rất trong.