Từ là gì ? Cho ví dụ ? Đặc điểm của từ ? Phân biệt từ và tiếng trong Tiếng Việt

Từ là gì? Đặc điểm của từ
Từ là gì? Đặc điểm của từ

Từ là gì ? Cho ví dụ minh họa ? Cấu tạo, đặc điểm của từ là gì ? Từ và Tiếng khác nhau như thế nào ? Theo dõi ngay kiến thức văn học để hiểu rõ hơn.

Từ là gì? Đặc điểm của từ
Từ là gì? Đặc điểm của từ

Từ là gì?

Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa, có kết cấu vỏ ngữ âm bền vững, hoàn chỉnh, có chức năng gọi tên, được vận dụng độc lập, tái hiện tự do trong lời nói để tạo câu.

– Cấu tạo từ của tiếng việt là :

+ Đơn vị cấu tạo nên từ là tiếng, đơn vị cấu tạo nên câu là từ.

+ Từ mà gồm mỗi một tiếng trong đó có tên gọi là từ đơn. Từ bao gồm hai tiếng hoặc nhiều tiếng được gọi là từ phức.

+ Các từ phức được tạo ra bởi cách ghép một số tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau. Từ láy là những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng.

– Ví dụ minh họa:

+) Ăn, làm, ngủ, học… là những từ có 1 tiếng ( hay còn gọi là từ đơn )

+) Hăng say, Học hành, Lao động, Nghỉ ngơi … là từ có 2 tiếng ( hay còn gọi là từ phức )

Đặc điểm của từ

– Về chức năng: Từ là đơn vị dùng để đặt câu. Nhờ đặc điểm này mà phân biệt từ với tiếng. Tiếng chỉ có chức năng cấu tạo từ. Những tiếng có thể dùng độc lập để đặt câu được gọi là từ đơn.

– Ví dụ minh họa: từ học sinh gồm hai tiếng: học + sinh.

– Về cấu trúc: trong số các đon vị dùrig để đặt câu, từ là đon vị nhỏ nhất. Nhờ đặc điểm này mà phân biệt từ với đơn vị bậc trên nó là cụm từ.

– Ví dụ minh họa: Trong câu: Sáng sáng, em đi học. gồm có 4 từ: sáng sáng, em, đi, học.

Phân biệt giữa TIẾNG và TỪ

– Tiếng 

  • Là chuỗi âm thanh nhỏ nhất, mỗi lần phát âm là 1 tiếng
  • Có thể có nghĩa hoặc không

– Từ

  • Là từ được tạo nên bởi tiếng (từ có thể có 1 hoặc nhiều tiếng tạo thành)
  • Từ phải có nghĩa