Wiki

Biểu đồ Gantt là gì?

Định nghĩa Biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt được thiết kế bởi Henry Gantt, một kỹ sư cơ khí người Mỹ. Biểu đồ mô tả một lịch trình dự án bằng các mô tả đồ họa. Là một biểu đồ thanh thể hiện thời điểm bắt đầu và kết thúc của một số yếu tố liên quan đến dự án bao gồm tài nguyên, sự kiện quan trọng, nhiệm vụ và yêu cầu đi kèm.

Biểu đồ Gantt là biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất trong quản lý dự án. Các biểu đồ này rất hữu ích trong việc lập kế hoạch cho một dự án và xác định chuỗi các nhiệm vụ cần hoàn thành. Trong hầu hết các trường hợp, biểu đồ được hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh ngang. Thanh ngang có độ dài khác nhau biểu thị tiến trình dự án, có thể bao gồm chuỗi nhiệm vụ, thời lượng và ngày bắt đầu và kết thúc cho mỗi tác vụ. Thanh ngang cũng cho biết số lượng tác vụ yêu cầu hoàn thành. Độ dài của thanh tỷ lệ thuận với thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Các nhiệm vụ của dự án được thể hiện trên trục thẳng đứng.

Tác dụng và cách thức hoạt động

Biểu đồ Gantt giúp lên lịch trình, quản lý và theo dõi các nhiệm vụ và tài nguyên cụ thể trong một dự án. Biểu đồ hiển thị tiến độ dự án, bao gồm cả công việc được lên lịch và hoàn thành trong một khoảng thời gian. Ngoài ra, biểu đồ Gantt hỗ trợ các nhà quản lý dự án trong việc truyền đạt trạng thái hoặc kế hoạch dự án và cũng như đảm bảo dự án vẫn đang đi đúng hướng.

Biểu đồ xác định các nhiệm vụ có thể được thực hiện song song và các nhiệm vụ  không thể bắt đầu hoặc kết thúc cho đến khi các nhiệm vụ liên quan khác hoàn tất. Biểu đồ Gantt có thể giúp phát hiện các nút cổ chai tiềm ẩn và xác định các nhiệm vụ có thể đã bị loại khỏi tiến trình dự án.

Biểu đồ mô tả thời gian làm việc của nhiệm vụ hoặc thời gian bổ sung để hoàn thành một nhiệm vụ để không ảnh hưởng tới tiến độ của dự án, những hoạt động không thực hiện đúng hạn có thể gây trì hoãn và những hoạt động quan trọng phải được thực hiện đúng lúc.

Ví dụ, nếu dự án là về cài đặt phần mềm mới trên máy chủ, nhiệm vụ của dự án yêu cầu hoàn thành là tiến hành nghiên cứu, chọn sản phẩm phần mềm, kiểm tra phần mềm và cài đặt nó. Mốc quan trọng là chọn phần mềm tương thích. Các nhiệm vụ sẽ được bố trí trên trục thẳng đứng trên biểu đồ.

Thời gian dự án là 40 ngày. Mỗi tác vụ mất 10 ngày để hoàn thành và mỗi tác vụ phụ thuộc vào nhiệm vụ trước đó. Một hoạt động quan trọng khác là thử nghiệm phần mềm trong môi trường làm việc thực tế. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhiệm vụ, thời lượng và cột mốc xuất hiện dưới dạng thanh ngang. Phần trăm công việc đã hoàn thành cho mỗi tác vụ cũng được hiển thị trên các thanh ngang.

Biểu đồ Gantt có thể được sử dụng trong việc quản lý các dự án thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Các biểu đồ này được sử dụng trong nhiều dự án chẳng hạn như xây dựng đập, cầu và đường cao tốc, phát triển phần mềm và phát triển các hàng hóa và dịch vụ khác. Các công cụ quản lý dự án, chẳng hạn như Microsoft Visio, Project, SharePoint và Excel hoặc phần mềm chuyên dụng, chẳng hạn như Gantto hoặc Matchware, có thể hỗ trợ cho việc thiết kế biểu đồ Gantt.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close