Wiki

Giám đốc công nghệ – CTO là gì?

CTO – Giám đốc công nghệ là ai?

Giám đốc công nghệ (CTO) là giám đốc điều hành cũng như nghiên cứu và phát triển (R&D) các nhu cầu về công nghệ của tổ chức. Còn được gọi là giám đốc kỹ thuật, vị trí này xem xét các nhu cầu ngắn hạn và dài hạn của một tổ chức và sử dụng vốn đầu tư để thiết kế giúp tổ chức đạt được mục tiêu của mình. CTO thường báo cáo trực tiếp giám đốc điều hành (CEO) của công ty.

Một giám đốc thông tin (CIO) trước đây đảm nhận cả hai vị trí CIO và giám đốc công nghệ (CTO). Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu ngày càng tăng CIO dần tách khỏi CIO để đảm bảo hiệu suất công việc cho công ty. CTO giữ nhiệm vụ lập kế hoạch chiến lược, trong khi CIO tập trung vào công nghệ.

CTO là vị trí điều hành công nghệ cao nhất trong một công ty và là lãnh đạo bộ phận kỹ thuật hoặc công nghệ. CTO thường phát triển các chính sách và quy trình sử dụng công nghệ để nâng cao sản phẩm và dịch vụ tập trung vào khách hàng bên ngoài. CTO cũng phát triển các chiến lược để tăng doanh thu và thực hiện phân tích chi phí lợi ích và phân tích lợi tức đầu tư.

Các công ty lớn có ngân sách lớn thường có CTO, CIO hoặc cả hai vị trí. Nhiều công ty lớn cần cả CTO và CIO, trong khi các công ty nhỏ hơn chỉ cần một trong hai. Sự lựa chọn phụ thuộc vào tầm nhìn và ngân sách của công ty.

Lịch sử phát triển vị trí CTO

Chức danh CTO đã được sử dụng trong hơn 10 năm, nhưng vẫn còn sự nhầm lẫn về vai trò của CTO  với CIO. Chức danh này đã được phổ biến với các công ty dot-com trong những năm 1990 và sau đó mở rộng sang các bộ phận CNTT. Vai trò CTO trở nên phổ biến khi công nghệ thông tin (CNTT) phát triển, và dần được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, viễn thông và chính phủ.

Trách nhiệm của một CTO

Trong khi nghiên cứu và phát triển đã là một thành phần của các doanh nghiệp trong nhiều năm qua, sự gia tăng của công nghệ thông tin (CNTT) và máy tính khiến vị trí giám đốc công nghệ trở nên không thể thiếu. Các công ty tập trung vào các sản phẩm khoa học và điện tử dần xuất hiện vị trí CTO với kinh nghiệm làm việc trong cùng lĩnh vực, chịu trách nhiệm giám sát tài sản trí tuệ.

Nhưng trách nhiệm và vai trò của CTO cũng phụ thuộc vào công ty. Thông thường, có bốn kiểu CTO đảm nhận các nhiệm vụ chính khác nhau:

  • Cơ sở hạ tầng: giám sát dữ liệu, tính bảo mật, bảo trì và mạng của công ty; có thể thực hiện (nhưng không nhất thiết) chiến lược và quản lý lộ trình phát triển kỹ thuật của công ty.
  • Công cụ lập kế hoạch: hình dung cách thức công nghệ sẽ được sử dụng trong công ty, đồng thời thiết lập chiến lược kỹ thuật cho công ty. Xem xét cách tiếp tục triển khai các công nghệ mới trong công ty mà vẫn đảm bảo tính ứng dụng của nó.
  • Tiêu dùng: liên lạc giữa khách hàng và doanh nghiệp bằng cách đảm nhận quan hệ khách hàng, nắm bắt thị trường mục tiêu và giúp đưa các dự án CNTT ra thị trường.
  • Nhà tư tưởng: thiết lập chiến lược doanh nghiệp và nguồn tài nguyên cho cơ sở hạ tầng công nghệ, phân tích mục tiêu thị trường và tạo ra các mô hình kinh doanh. Ngoài ra, sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với CEO và các thành viên khác trong ban lãnh đạo cấp cao của công ty.

Triển vọng và tương lai đối với CTO

Cục thống kê lao động Mỹ dự đoán rằng cơ hội việc làm cho vị trí CTO sẽ tăng từ năm 2012 đến năm 2022. Sự tăng trưởng liên tục của hoạt động kinh doanh dựa trên hệ thống thông tin là nguyên nhân chính của tăng trưởng việc làm đối với vai trò này.

Những tiến bộ nhanh chóng trong các giải pháp kinh doanh, và tăng trưởng trong việc sử dụng thiết bị di động và sử dụng điện toán đám mây, cũng góp phần vào sự gia tăng này.

Trong năm 2009, Nhà Trắng đã thông báo bổ nhiệm CTO đầu tiên của đất nước, trọng tâm chính là sử dụng công nghệ để giúp kích thích tạo việc làm, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và an ninh và tăng cường truy cập băng thông rộng.

Công nghệ đang dịch chuyển từ tài sản vật chất hữu hình sang hình thức các tài sản ảo bằng cách sử dụng công nghệ đám mây, dữ liệu lớn và internet Vạn Vật. Công nghệ ngày nay đang tập trung hơn vào việc tích hợp các ứng dụng, quy trình thực hiện và dữ liệu. Để hỗ trợ việc sáng tạo và duy trì tính cạnh tranh lành mạnh, các CTO cần phải bám sát dữ liệu lớn, phân tích luồng và công nghệ đám mây.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close