Wiki

Kinh tế vĩ mô – Macroeconomics là gì?

Định nghĩa Kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô là một nhánh của kinh tế học, nghiên cứu cách nền kinh tế tổng hợp hoạt động. Trong kinh tế vĩ mô, một loạt các hiện tượng trên toàn nền kinh tế được kiểm tra kỹ lưỡng như lạm phát, mức giá, tỷ lệ tăng trưởng, thu nhập quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và những thay đổi về tỷ lệ thất nghiệp.

Có hai mặt để nghiên cứu kinh tế học: kinh tế học vĩ mô và kinh tế vi mô. Như thuật ngữ này ngụ ý, kinh tế vĩ mô nhìn vào kịch bản tổng thể, hình ảnh lớn của nền kinh tế. Nói một cách đơn giản, nó tập trung vào cách nền kinh tế thực hiện như một tổng thể. Điều này bao gồm việc xem xét các biến số như tỷ lệ thất nghiệp, GDP và lạm phát. Chính phủ sử dụng các yếu tố và mô hình này để giúp phát triển các chính sách kinh tế của riêng mình. Thông qua các ngân hàng trung ương, chính phủ sẽ đưa ra các chính sách tài chính và tiền tệ của mình để giữ cho nền kinh tế được kiểm tra. Mặt khác, kinh tế học vi mô nhìn vào hành vi của các yếu tố riêng lẻ trong một nền kinh tế (như con người, hộ gia đình, các ngành công nghiệp, vv). Chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt sau này một chút.

Nghiên cứu kinh tế vĩ mô

Những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô nghiên cứu các chỉ số tổng hợp như tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số GDP và giá, và sau đó phân tích các ngành khác nhau của nền kinh tế liên hệ với nhau như thế nào để hiểu nền kinh tế hoạt động như thế nào.

Các nhà kinh tế học vĩ mô phát triển các mô hình giải thích mối quan hệ giữa nhiều yếu tố khác nhau như tiêu thụ, lạm phát, tiết kiệm, đầu tư, thương mại quốc tế và tài chính, thu nhập quốc gia và sản lượng. Các mô hình kinh tế vĩ mô như vậy, và những gì các mô hình dự báo, được sử dụng bởi các thực thể chính phủ để hỗ trợ xây dựng và đánh giá chính sách kinh tế.

Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể

Kinh tế học vĩ mô là một lĩnh vực khá rộng, nhưng cái chính vẫn là hai lĩnh vực nghiên cứu sau. Một lĩnh vực liên quan đến quá trình tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của những biến động ngắn hạn về thu nhập quốc dân, còn được gọi là chu kỳ kinh doanh. Lĩnh vực còn lại liên quan đến quá trình mà theo đó kinh tế học vĩ mô cố gắng để hiểu các yếu tố xác định tăng trưởng kinh tế dài hạn, hoặc tăng thu nhập quốc gia.

Lịch sử kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô bắt nguồn từ nhà kinh tế học John Maynard Keynes, được xuất bản trong cuốn sách của ông “Lý thuyết chung về việc làm, lãi và tiền” vào năm 1936. Keynes đưa ra lời giải thích cho sự sa thải từ cuộc Đại suy thoái tại Mỹ, khi hàng hóa vẫn chưa bán được và những người lao động thất nghiệp, một kỳ công khiến các nhà kinh tế học cổ điển bối rối.

Lý thuyết của Keynes giải thích tại sao thị trường có thể không rõ ràng. Lý thuyết này phát triển trong suốt thế kỷ 20, chuyển hướng sang một số trường kinh tế vĩ mô của tư tưởng được gọi là kinh tế Keynes, thường được gọi là lý thuyết Keynes hoặc chủ nghĩa Keynes.

Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô khác với kinh tế học vi mô – tập trung vào các yếu tố nhỏ hơn ảnh hưởng đến các lựa chọn được thực hiện bởi các cá nhân và công ty. Các yếu tố được nghiên cứu trong cả kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô thường có ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, mức thất nghiệp trong nền kinh tế nói chung có ảnh hưởng đến việc cung cấp công nhân mà từ đó một công ty có thể thuê. Kinh tế vĩ mô, theo nghĩa cơ bản nhất của nó, là nhánh kinh tế liên quan đến cấu trúc, hiệu suất, hành vi và quyết định của toàn bộ, hoặc tổng hợp, nền kinh tế, thay vì tập trung vào các thị trường riêng lẻ.

Trong khi đó, kinh tế học vi mô tập trung vào khuynh hướng kinh tế, hoặc điều gì có thể xảy ra khi cá nhân đưa ra những lựa chọn nhất định. Cá nhân thường được chia thành các nhóm con, chẳng hạn như người mua, người bán và chủ doanh nghiệp. Các tác nhân này tương tác với cung và cầu về tài nguyên, sử dụng tiền và lãi suất như một cơ chế định giá để phối hợp.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close