Soạn Văn 10

Soạn bài văn lớp 10: Luyện Tập Về Biện Pháp Tu Từ

Soạn bài Luyện Tập Về Biện Pháp Tu Từ

Biện pháp tu từ ẩn dụ

Một giọt máu đào hơn ao nước lã: Giọt máu đào chỉ người có quan hệ huyết thống, người thân thích. Ao nước lã chỉ người không có quan hệ huyết thống, người dưng.

Câu tục ngữ này có sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ.

Ẩn dụ tu từ là biện pháp lâm thời chuyển nghĩa của từ theo cách gọi tên một sự vật bằng tên một sự vật khác có quan hệ tương đồng.

Bây giờ mận mới hỏi đào

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?

Mận hỏi thì đào xin thưa

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.

Bài ca dao có ba ẩn dụ đáng chú ý: mận chỉ người con trai, đào chỉ người con gái, vườn hồng chỉ tình trạng hôn nhân. Nhờ có những ẩn dụ đó mà lời ướm hỏi, lời tỏ tình, cũng như lời đáp trở nên kín đáo, tế nhị. x

Biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh.

Bác Dương thôi đã thôi rồi

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.

Làm sao bác vội về ngay

Chợt nghe tối bỗng chân tay rụng rời.

Ai chẳng biết chán đời là phải

Vội vàng chi bác mải lên tiên.

Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở

Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương.

(Nguyễn Khuyến – Khóc Dương Khuê)

Các câu thơ trích trên có sử dụng biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh.

Nếu nói thẳng, nói trúng bản chất của sự kiện thì phải dùng từ chết. Nhưng bài thơ lại dùng biện pháp tu từ nói giảm – nói tránh: thôi, về, chán đời, lên tiên, chẳng ở.

– Nói giảm – nói tránh là nhằm tránh gây cảm giác quá đau buồn trước cái chết của bạn. Nhưng nỗi đau, nỗi buồn cứ day dứt, triền miên (năm lần dùng năm cách nói giảm, nói tránh).

Biện pháp tu từ nói quá

– Thuận vợ thuận chồng, tát biến Đông cũng cạn.

(Tục ngữ)

Câu tục ngữ có sử dụng biện pháp tu từ nói quá: tát bể Đông cũng cạn.

Ca dao, tục ngữ, thơ văn có sử dụng biện pháp tu từ

– Ẩn dụ:

Ai đi đầu đấy hỡi ai

Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.

(Ca dao)

Ai làm chò bướm lìa hoa

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng.

(Ca dao)

Nói giảmnói tránh:

Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên hương.

(Nguyễn Du)

Người nằm dưới đất ai ai đó?

Giang hồ mê chơi quên quê hương. (Tản đà)

-Nói quá:

Nói một tấc đến trời

Giận bầm gan tím ruột

(Thành ngữ)

Cái nết đánh chết cái đẹp

(Tục ngữ)

Close