Wiki

Benchmark – Chuẩn so sánh là gì?

Định nghĩa Chuẩn so sánh Benchmark

Chuẩn so sánh là tiêu chuẩn để có thể đo lường hiệu suất của chứng khoán, quỹ tương hỗ hoặc người quản lý đầu tư. Nói chung, thị trường rộng và thị trường chứng khoán và chỉ số trái phiếu được sử dụng cho mục đích này.

Điểm chuẩn là các chỉ số được tạo từ các chứng khoán đại diện cho các khía cạnh của tổng thị trường. Chỉ số chuẩn so sánh đã được tạo ra cho tất cả các loại lớp truy cập. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số S & P 500 và Dow Jones Industrial Average là hai trong số các tiêu chuẩn cổ phiếu vốn hóa phổ biến nhất.

Trong thu nhập cố định, các ví dụ về các tiêu chuẩn hàng đầu bao gồm Chỉ số trái phiếu tổng hợp của Ngân hàng Barclays Capital, Chỉ số trái phiếu doanh nghiệp có hiệu suất cao của Barclays Capital và chỉ số trái phiếu kho bạc của Mỹ.

Các nhà đầu tư quỹ tương hỗ có thể sử dụng các chỉ số Lipper, sử dụng 30 quỹ tương hỗ lớn nhất trong một danh mục cụ thể, trong khi các nhà đầu tư quốc tế có thể sử dụng các chỉ số MSCI. Wilshire 5000 cũng là một tiêu chuẩn phổ biến đại diện cho tất cả các cổ phiếu được giao dịch công khai tại Hoa Kỳ. Khi đánh giá hiệu suất của bất kỳ khoản đầu tư nào, điều quan trọng là phải so sánh nó với một chuẩn so sánh thích hợp.

Xác định và thiết lập một điểm chuẩn so sánh có thể là một khía cạnh quan trọng của việc đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân. Ngoài các tiêu chuẩn truyền thống đại diện cho các đặc điểm thị trường rộng lớn như vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình, vốn hóa nhỏ, tăng trưởng và giá trị. Các nhà đầu tư cũng sẽ tìm thấy các chỉ số dựa trên đặc điểm cơ bản, lĩnh vực, cổ tức, xu hướng thị trường và nhiều hơn nữa.

Hiểu biết hoặc quan tâm đến một loại hình đầu tư cụ thể sẽ giúp nhà đầu tư xác định các quỹ đầu tư phù hợp và cũng cho phép họ truyền đạt tốt hơn mục tiêu đầu tư và kỳ vọng của họ cho một cố vấn tài chính.

Khi tìm kiếm các tiêu chuẩn so sánh trong việc đầu tư, một nhà đầu tư cũng nên xem xét các rủi ro có thể. Chuẩn so sánh của nhà đầu tư cũng phản ánh số lượng rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Các yếu tố đầu tư khác xung quanh chuẩn so sánh được cân nhắc có thể bao gồm số tiền được đầu tư và chi phí mà nhà đầu tư sẵn sàng trả.

Quản lý Quỹ Công nghiệp Đầu tư

Số lượng chuẩn so sánh đã được mở rộng cùng sự đổi mới trong sản phẩm. Điểm chuẩn thường được sử dụng làm yếu tố trung tâm cho quản lý danh mục đầu tư trong ngành đầu tư. Quỹ đầu tư thụ động và quỹ beta thông minh là hai chiến lược có nguồn gốc từ đầu tư chuẩn. Chiến lược nhân rộng các tiêu chuẩn tùy chỉnh cũng đang trở nên phổ biến hơn. Các nhà quản lý tích cực cũng đang triển khai các chiến lược chủ động được quản lý bằng cách sử dụng các chỉ mục theo hình thức truyền thống nhất.

Quỹ đầu tư thụ động

Chuẩn so sánh được tạo ra từ các chứng khoán đại diện cho nhiều khía cạnh của toàn bộ thị trường. Quỹ đầu tư thụ động được tạo ra để hỗ trợ cho các nhà đầu tư tiếp xúc với một điểm chuẩn so sánh vì việc này khá tốn kém nếu bên đầu tư là một nhà đầu tư cá nhân. Trong các quỹ thụ động, người quản lý đầu tư sử dụng một chiến lược nhân rộng để giảm sự chênh lệch giữa các khoản nắm giữ và lợi nhuận mà chỉ số chuẩn cung cấp, chiến lược này được cung cấp cho các nhà đầu tư với mức giá thấp phí thấp cho đầu tư.

Một ví dụ điển hình của quỹ đầu tư thụ động là SPDR S & P 500 ETF (SPY) sao chép chỉ số S & P 500 với mức phí quản lý là 0,09%. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm thấy vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình, vốn hóa nhỏ, các quỹ tương hỗ giá trị và ETFs triển khai chiến lược này.

Quỹ đầu tư Beta thông minh

Chiến lược Beta thông minh đã được phát triển như một sự tăng cường cho các quỹ chỉ số thụ động. Họ tìm cách nâng cao lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể đạt được qua việc đầu tư vào một quỹ thụ động tiêu chuẩn bằng cách chọn cổ phiếu dựa trên các biến nhất định hoặc bằng cách lấy các vị trí dài và ngắn để có được alpha.

Chiến lược chỉ số nâng cao của State Advisors Global Advisors cung cấp một ví dụ về điều này. Quỹ đầu tư nhỏ tăng cường SSGA (SESPX) tìm cách nâng cao mức chuẩn của Russell 2000 bằng cách lấy các vị thế dài và ngắn trong các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Tiêu chuẩn phân khúc thị trường

Tiêu chuẩn phân khúc thị trường có thể cung cấp cho nhà đầu tư các tùy chọn khác nhau cho việc đầu tư điểm chuẩn dựa trên các phân khúc thị trường cụ thể như các lĩnh vực. Các nhà tư vấn toàn cầu của State Street SPDR ETFs cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào từng lĩnh vực riêng lẻ trong S & P 500. Quỹ SPDR chọn ngành công nghệ (XLK) là một ví dụ.

Chuẩn so sánh cơ bản và chuyển đề

Với những thách thức của việc đánh bại thị trường, nhiều nhà quản lý đầu tư đã tạo ra các tiêu chuẩn tùy chỉnh sử dụng một chiến lược nhân rộng. Những loại quỹ này đang trở nên phổ biến hơn như những lựa chọn hàng đầu.

Những quỹ chuẩn này dành cho các chỉ số tùy chỉnh dựa trên các nguyên tắc cơ bản và chủ đề thị trường. Global ET Robotics & Trí tuệ nhân tạo theo chủ đề ETF (BOTZ) là một trong những ETF chuyên đề cao nhất không được khai thác. Nó sử dụng cách sao chép và tìm cách theo dõi chỉ số.

Quản lý tích cực

Hoạt động quản lý trở nên khó khăn hơn với số lượng ngày càng tăng của các chiến lược nhân rộng. Vì vậy, đối với các nhà đầu tư, việc tìm kiếm các nhà quản lý tích cực khó khăn. Trong năm 2017, ARK Innovation ETF (ARKK) là một trong những ETF hoạt động tốt nhất trên thị trường đầu tư. Tính từ đầu năm đến ngày 3 tháng 11, đạt được tỷ lệ 76,06%. Điểm chuẩn của nó là S & P 500 với mức lợi nhuận tương đương 15,59% và chỉ số MSCI World Index với mức lợi nhuận tương đương 17,55%.

Giá trị của chuẩn so sánh

Giá trị của chuẩn so sánh đã liên tục trở thành chủ đề trong nhiều cuộc tranh luận, điều này thúc đẩy các cải tiến tập trung xung quanh việc đầu tư trực tiếp vào các chỉ số điểm chuẩn thực tế. Các cuộc tranh luận chủ yếu xuất phát từ nhu cầu về điểm chuẩn so sánh, đầu tư cơ bản và đầu tư theo chủ đề.

Các nhà quản lý ủng hộ giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH) cho rằng về cơ bản không thể đánh bại thị trường, và ý tưởng mở rộng thành việc cố gắng đánh bại điểm chuẩn không phải là mục tiêu thực tế của một người quản lý.

Do đó, số lượng chiến lược danh mục đầu tư đang phát triển tập trung đầu tư vào chỉ số điểm chuẩn. Tuy nhiên, có những người quản lý tích cực luôn đánh bại chuẩn so sánh. Những chiến lược này yêu cầu giám sát rộng rãi và thường bao gồm phí quản lý cao. Tuy nhiên, các nhà quản lý hoạt động thành công đang trở nên phổ biến hơn khi các mô hình định lượng trí tuệ nhân tạo tích hợp nhiều biến hơn và khả năng tự động hóa lớn hơn vào quá trình quản lý danh mục đầu tư.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close