Wiki

Đầu cơ là gì?

Định nghĩa Đầu cơ

Đầu cơ là hành vi giao dịch tài sản hoặc giao dịch tài chính với rủi ro cao khi người giao dịch có khả năng mất rất nhiều hoặc tất cả các chi phí ban đầu vào kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng cao đáng kể. Khi đầu cơ, nguy cơ mất mát nhiều hơn được bù đắp từ khả năng tăng giá mạnh, nếu không sẽ có rất ít động lực để đầu cơ. Đôi khi khó có thể phân biệt giữa sự đầu cơ với đầu tư; và liệu một giao dịch có đủ điều kiện để xem xét như việc đầu cơ hay đầu tư lại phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm bản chất của tài sản, thời gian dự kiến đầu tư và số tiền đòn bẩy.

Bất động sản là một lĩnh vực mà trong đó không có sự phân định rõ ràng giữa việc đầu tư và đầu cơ. Mua bất động sản với ý định cho thuê sẽ được đánh giá như một việc đầu tư, nhưng việc mua nhiều căn hộ chung cư bằng khoản đặt cọc tối thiểu với mục đích nhanh chóng bán lại khi mức lợi nhuận tăng cao chắc chắn được coi là đầu cơ. Các nhà đầu cơ có thể cung cấp thanh khoản thị trường và thu hẹp chênh lệch giá mua-bán, cho phép các nhà sản xuất phòng ngừa rủi ro về giá một cách hiệu quả. Việc bán khống ngắn hạn có thể giúp kiểm soát sự tăng mạnh về giá và ngăn chặn sự hình thành bong bóng giá tài sản.

Các quỹ tương hỗ và các quỹ bảo hiểm rủi ro thường tham gia đầu cơ vào thị trường ngoại hối, trái phiếu và chứng khoán.

Đầu cơ vào thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất thế giới, với ước tính khoảng 5 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày. Thị trường giao dịch hoạt động trên toàn thế giới 24 giờ một ngày; vị trí trên sàn giao dịch có thể bị đảo ngược trong vài giây bằng những giao dịch điện tử tốc độ cao. Phạm vi giao dịch từ giao dịch giao ngay khi mua và bán các cặp tiền tệ, chẳng hạn như EUR / USD, để phân phối trong hai ngày làm việc tới các cấu trúc tùy chọn phức tạp với các khoản thanh toán dài hạn. Thị trường bị chi phối bởi các nhà quản lý tài sản và các quỹ đầu cơ với danh mục đầu tư nhiều tỷ đô la.

Việc đầu cơ vào thị trường ngoại hối có thể khó phân biệt với việc bảo hiểm rủi ro, khi một công ty hoặc tổ chức tài chính mua hoặc bán một loại tiền tệ để tự bảo vệ khỏi các biến động của thị trường. Ví dụ, việc bán ngoại tệ liên quan đến mua trái phiếu có thể được coi là bảo hiểm rủi ro giá trị trái phiếu hoặc đầu cơ; điều này gây trở ngại để xác định xem liệu vị trí tiền tệ đã được mua và bán nhiều lần trong khi quỹ sở hữu trái phiếu hay chưa.

Thị trường Trái phiếu

Thị trường trái phiếu toàn cầu có giá trị khoảng 100 nghìn tỷ đô la, trong đó khoảng 40 nghìn tỷ đô la thuộc về thị trường tại Hoa Kỳ. Với các khoản nợ của chính phủ và các tập đoàn đa quốc gia. Mức giá thường không cố định và hay bị ảnh hưởng mạnh bởi các động thái từ tỷ lệ lãi suất cũng như sự bất ổn về chính trị và kinh tế. Thị trường đơn lớn nhất dành cho trái phiếu kho bạc của chính phủ Hoa Kỳ và giá trên thị trường đó thường bị các nhà đầu cơ điều khiển.

Đầu cơ vào thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán toàn cầu có giá trị ước tính khoảng 64 nghìn tỷ đô la. Trong khi nhiều khoản trợ cấp hưu trí và tài khoản hưu trí cá nhân dành cho việc đầu tư dài hạn, thì quyền điều khiển diễn biến thị trường cũng rơi vào tay các nhà đầu cơ.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close